या चोर बाईने चोरीचे सामान पहा शरीराच्या कोणत्या भागात लपवले

चोरीचे बरेच कि’स्से तुम्ही ऐकले असतील. चोरी अनेक ठिकाणी होते जसे की ज्वेलर्सच्या दुकानात, कपड्याच्या दुकानात, घर, मॉल इत्यादी. चोरी ही अत्यंत कुशल पद्धतीने केली जाते जेणेकरून कोणालाही तुम्ही ते सामान चोरी केले आहे हे समजू नये. चोर एवढे हुशार झाले आहेत त्यामुळे आता दुकानदार तसेच सामान्य माणसे सुद्धा चोर चोरी कशी करतात हे शोधून […]

Continue Reading