लग्नात नवरी चारू लागली लाडू त्यावेळी नवऱ्याने दिली नवरीच्या कानाखाली नंतर नवरीच्या जे केले पाहून पोट धरून हसाल

अनेकदा किंवा पूर्वीच्या काळी मुलींचे लग्न आईवडील ठरवायचे. घरचे म्हणतील त्यासोबत मुलीला लग्न करावे लागत असे. मुलींना अनेक बंधने पूर्वी होती, तसेच हुंडा पद्धत देखील होती. मुली असो किंवा मुलगा दोघांनी कधी नवरा नवरीचे तोंड देखील पाहिले नसेल. थेट लग्नात नवरा नवरी एकमेकांना बघत होते. असे अनेक लग्न आज देखील होतात. मात्र आता मुलींची सर्व […]

Continue Reading