साडी घालून कॉलेज च्या ताईंचा सुंदर डान्स

जस मुले वरातीमध्ये, यात्रेमध्ये, हळदीत कोणताही कार्यक्रम असो खूप मजा करत असतात. त्यांना नाचायला देखील मिळते आणि ते काहीही आपल्या मर्जीने करू शकतात. पण मुलींचं तस नसत, त्यांना मन मा’रून जगावं लागत. आता काळ बदलला आहे आणि विचार देखील बदलत आहेत. त्यामुळे मुली देखील आता आपल्या मर्जीनुसार मनमोकळे पानाने राहू लागल्या. सर्वच मुली मनमोकळेपणाने अजून […]

Continue Reading