चो’री करताना पकडले मुलीला नंतर पहा तिच्यासोबत काय केले

परिस्थिती व्यक्तीला काय बनवते आणि काय काय करायला लावेल हे कोणीही नाही सांगू शकत. आपण आजपर्यंत अनेक वेळा चो’री, लू’टमा’र करताना बऱ्याच जणांना पाहिले असेल आणि पकडले सुद्धा असेल. काहींनी चो’रांना पो’लीसांच्या ता’ब्यात दिले असेल. आज जो व्हिडिओ घेऊन आलो आहे त्यामध्येही त्या मुलीने चो’री केली आहे. त्या मुलीने काय चो’रले, कशासाठी आणि त्यानंतर तिची […]

Continue Reading