या मुलीने केली महाराज ची बोलती बंद नंतर पहा महाराज ने काय केले

तरुण पिढीला आध्यात्मिक व्यक्तींचे म्हणणे पटत नाही. त्यांना शिक्षणामुळे असे वाटते की देव या जगात नाही, जे करतो ते सगळं आपणच करतो आणि त्यामुळेच आपल्याला जे काही आहे आपल्याजवळ ते मिळते. त्यांच्या मनात देवाबद्दल जराही आस्था नसते. त्यांचीही काही चूक नाही कारण शाळेत त्यांना शिकवणूकही तशीच दिली जाते. मग बऱ्याच जणांना असे वाटते की कशासाठी […]

Continue Reading