निशाच काम करायला संदेश रूम वर घेऊन जातो

कलाकार

आजच्या आधुनिक युगात माणूस खूप गुं’तून गेला आहे. काम, जेवण आणि झोप या व्य’तिरि’क्त त्याला कुठेही वेळ देणे शक्यच होत नाही. जीवन जगायचे असेल तर का’म गरजेचे आहे. माणसाने हसत राहावे आनंदी राहावे पण परि’स्थिती मुले माणसाला काही दुसरं करता येत नाही. आम्ही तुमच्या मनोरंजनासाठी रोज काही तरी नवीन घेऊन येत असतो. आज देखील आम्ही तुमच्यासाठी नवीन चावट विनोद घेऊन आलो आहोत जे पाहून तुम्हाला खूप हसू येईल.

विनोद: दोन मैत्रिणी वर्गात गप्पा मारत असतात. एकिच नाव टीना आणि दुसरीच मीना असत.
टीना: माझा प्रियकर खूप चांगला आहे. काम करून झाल्यावर मला हवं ते आणून देतो.
मीना: हे तर काहीच नाही माझा प्रियकर तर इतका चांगला आहे कि, दोघे मिळून करतात आणि दोघेही दोन दोन गिफ्ट देतात.😂😂

विनोद: वर्गात शिकवत असताना मास्तर गण्याला प्रश्न विचारतात कि, साखर हि माणसाचा श’त्रू आहे ते कसे सांग बर.
गण्या म्हणतो साखर पाण्यात विरघळली कि तिचा पाक तयार होतो. पा’क आपला श’त्रू आहे म्हणून साखर देखील आपला शत्रू आहे.😂😂

विनोद: खूप दिवसांनी सोण्याचा मित्र गावात येतो त्यावेळी सोण्याला वडापाव विकताना पाहून.
गण्या: अरे सोन्या तू वडा पाव विकत आहेस, गेल्या वर्षीच तू फस्ट क्लास इंजिनिअरिंग पास झाला होतास ना. सोन्या हळू आवाजात म्हणतो, अरे माझं सोड जो वडे आणि भज्या तळतोय तो सीए आहे. 😂😂

विनोद: नवरा जास्त वेळ करत नाही म्हणून बायको त्याला डॉक्टर कडे नेते.
बायकोला चेक करून झाल्यावर डॉक्टर म्हणतो त्यांना रोज दूध देत जा.
बायको: अहो मी याना रोज दूध देते पण हे पितात कमी आणि दाबतात जास्त.

विनोद: दिवाळीच्या रात्री पप्पू रडत रडत घरी येतो त्याची आई त्याला विचारते काय झालं? का रडतोय?
पप्पू: अगं आई मी एक रॉकेट उडवले ते चंद्राला जाऊन ठोकले…आई: अरे बाप रे इतक्या दूर गेले तुझे रॉकेट… मग तू रडतो का आहेस… ???
पप्पू: अगं पण मला खूप मारले म्हणून मी रडतो आहे…आई: कोणी मारले माझ्या पोराला? पप्पू: शेजारच्या चंद्राच्या आईन

विनोद: निशाच काम करायला संदेश रूम वर घेऊन जातो.
संदेश हळूहळू निशाचे कपडे काढतो. चड्डी खाली घेतल्यानंतर तो तिला शिव्या द्यायला लागतो.
निशा: काय झाले शिव्या का देत आहेस.
संदेश: तुला बोलो होतो ना खालचे केस कापायचे नाही मला आवडतात.
निशा: अरे हो पण काल माझ्या मामाचा मुलगा आला होता तो म्हणाला आज मला नाराज करू नकोस.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *