निशाच काम करायला संदेश रूम वर घेऊन जातो

आजच्या आधुनिक युगात माणूस खूप गुं’तून गेला आहे. काम, जेवण आणि झोप या व्य’तिरि’क्त त्याला कुठेही वेळ देणे शक्यच होत नाही. जीवन जगायचे असेल तर का’म गरजेचे आहे. माणसाने हसत राहावे आनंदी राहावे पण परि’स्थिती मुले माणसाला काही दुसरं करता येत नाही. आम्ही तुमच्या मनोरंजनासाठी रोज काही तरी नवीन घेऊन येत असतो. आज देखील आम्ही […]

Continue Reading

बायको नवर्याकडे एकटक बघत असते आणि म्हणते काय हो, खूप दिवसांपासून तुमची इच्छा आहे ना, आज रात्री मी पूरी करणार आहे. नवरा : ठीक आहे मी आताच जातो आणि

जोक : काजल : हिप्नोटाइज करणे म्हणजे काय रे? निक्या : एखाद्या व्यक्तीला आपल्या नियंत्रणात करून त्या व्यक्ती पासून पाहिजे ते काम आपण करून घेणे काजल : चल बावळट कुठला याला तर बोयफ्रेंड असे म्हणतात. जोक : नितीन वयात आल्यानंतर पहिल्यांदा मुलगी बघायला मुलीच्या घरी जातो मुलीचे वडील : काय हो नितीनराव, दारू पिता का […]

Continue Reading