नवरीला घालता येत नव्हता नवऱ्याला हार नंतर जे झाले ते पाहून हसू आवरणार नाही

पूर्वी लग्नाची पद्धत वेगळीच होती मात्र आता खूप बदलले आहे. लग्नामध्ये नवरा नवरीला नाचत स्टेज वर आणतात, नवरी नाचत येते, धूर केला जातो, उंच जेसीबी वर नेऊन हार घालतात. अश्या अनेक पद्धती आता पाहायला मिळतात मात्र पूर्वी वेगळे होते. नवरा नवरीला उचलले जायचे आणि हार घालायला लावायचे. त्यावेळी खूप मनोरंजन होत होते. आता देखील तशी […]

Continue Reading